.

16. ESI ČAKLS!

10-105942763

Darbs ne vienmēr ir patīkams, taču tie, kas dzīvo bezmērķīgu, slinku un garlaicīgu dzīvi, ir vēl nelaimīgāki: bērni iet pie mātes un čīkst, ka viņiem nav ko darīt; bezdarbnieku stulbums, pat tad, kad tie saņem „trūkumcietēju pabalstus” vai „bezdarbnieku pabalstus”, ir kļuvis leģendārs; pensionāri, kuriem dzīvē nav vairs nekā, ko paveikt, iznīkst no bezdarbības –  to parāda statistika.

Pat tūrists, kuru ir pievilinājusi ceļojumu aģentūras reklāma par atvaļinājuma iespējām, sagādās gidam pietiekami daudz nepatikšanu, ja viņiem nebūs, ko darīt. 

Skumjas var remdēt, vienkārši sākot kaut ko darīt.

Darba sasniegumi var uzlabot cilvēka noskaņojumu līdz ļoti augstam līmenim. Var uzskatāmi parādīt, ka laba noskaņojuma pamatā ir darbošanās rezultāti.

Slinki cilvēki uzkrauj darba slodzi apkārtējiem. Viņiem ir tieksme apgrūtināt citus.

Ir grūti sadzīvot ar slinkiem cilvēkiem. Nemaz nerunājot par to, ka viņi Tevi nomāc, viņi var būt arī nedaudz bīstami.

Vislabākais būtu pārliecināt šādus cilvēkus, lai viņi sāk ar kaut ko nodarboties. Ilgstošs labums ir gūstams no tāda darba, kurš nes augļus.

Ceļš uz laimi ir plašs un taisns,  ja tajā valda čaklums, kas dod  jūtamus rezultātus.

 

Bookmark and Share

Veselā saprāta rokasgrāmata labākai dzīvei "Ceļš uz Laimi"

Top.LV