Kādēļ ir svarīgi investēt? Pirmā daļa: inflācija

 

RTU docents Konstantins Kozlovskis

Finanšu tirgus eksperts,

Kompānija TeleTrade Europe

www.teletrade-dj.lv

 

 

Mūsdienu ekonomikā vārds “investīcijas” ir dzirdams uz katra stūra: televīzijā pastāvīgi stāsta, kā dažādas valdības cīnās par investīciju piesaisti, bankas uz katra stūra atgādina par investīciju iespējām, centrālās bankas ziņo par kapitāla plūsmām, utt. Kādēļ gan investīcijas ir tik nozīmīgas? Kādēļ jebkuram cilvēkam ir svarīgi investēt? Šajā rakstu ciklā tiks apskatīti interesanti iemesli, kas, kā minimums, liks aizdomāties par to, kādēļ Jūs vēl joprojām neinvestējat?

Mūsdienu ekonomikas pamatā ir Keinsa idejas. Džons Meinards Keins (angļu val. John Maynard Keynes) bija britu ekonomists, kurš izstrādāja teoriju par to, kā Lielbritānijai iziet no ekonomiskās krīzes un vadīt savu ekonomiku. 1936. gadā viņš publicēja savu darbu ar nosaukumu “Vispārējā nodarbinātības, procenta un naudas teorija”. Viņa idejas tādā vai citādā pakāpē iemiesojas mūsdienu pasaules ekonomikās, kas virzās pa kapitālistisku attīstības ceļu.  

Ekonomikas vadīšana makroekonomiskā līmenī nevar iztikt bez inflācijas. Mērenas inflācijas esamības valstī svarīgums ir gandrīz vai pirmajā vietā jebkurai centrālajai bankai, par ko liecina, piemēram, pēdējie ASV, ES un Japānas monetāro iestāžu izteikumi un darbības. Kā jebkurai medaļai, inflācijai ir divas puses: pozitīvā un negatīvā. Kādu tad pozitīvu efektu sniedz inflācija? Neieslīgstot makroekonomiskās teorijas detaļās, inflācija

  •          atvieglo valsts parāda apkalpošanu;
  •          stimulē ražotājus ieguldīt sava biznesa attīstībā;
  •          sniedz iespēju paaugstināt darba samaksu, utt.

Diemžēl, inflācijai ir arī tumšā puse, kas spēcīgi ietekmē vidējos statistiskos iedzīvotājus, galvenokārt, tādēļ, ka, viņu ienākumi ne tik ātri tiek koriģēti attiecībā pret inflāciju, kā kopējais cenu pieaugums. Tādējādi, inflācija ir vissvarīgākais investēšanas iemesls. No tā izriet, kā rakstīts akadēmiskajos mācību materiālos, ka investīciju mērķis ir kapitāla saglabāšana un tikai pēc tam tā palielināšana. Ja liekos naudas līdzekļus glabāt zem gultas vai zeķē, tad inflācija, kā tāds prusaks, pamazām “apēdīs naudu”, t.i. samazinās tās pirktspēju, kopējā cenu līmeņa pieauguma dēļ, kas atspoguļojas inflācijas līmenī. Ekonomistu vidū ir tāds teiciens, ka viens eiro šodien nav vienāds ar vienu eiro rīt. Kādēļ? Inflācijas dēļ. Cenas pieaug un rīt par vienu eiro jau var nopirkt mazāk, nekā šodien.

            Cik bīstama ir inflācija Latvijā pēc pievienošanās eirozonai? Att.1 parādīts inflācijas līmenis eirozonā no 1997. gada. Kā redzams zīmējumā, inflācijas līmenis eirozonā ir pietiekami stabils un svārstās tikai ap tā saukto ECB inflācijas mērķa līmeni 2% apmērā gadā.  Tādējādi, jebkurš Latvijas iedzīvotājs var būt pārliecināts, ka ECB arī turpmāk noturēs inflācijas līmeni 2% robežās.

 

Ris 1 

Avots: EuroStat

Att. 1 Inflācijas līmenis eirozonā no 1997. gada līdz 2013. gadam, %

 

Izmantojot inflācijas līmeni pa gadiem, var aprēķināt, ka kopējais inflācijas līmenis 17 gadu laikā sastādīja apmēram 38.5%. Tas nozīmē, ka, ja pirms 17 gadiem cilvēks ielika stikla burkā  1000 eiro, tad šodien par šo summu var nopirkt par 38.5% mazāk, jo kopējais cenu līmenis ir pieaudzis par šādu lielumu. Ja šodien sākt krāt naudu, slēpjot to zeķē, tad naudas vērtība gadā samazināsies par apmēram 2%.

Bet, ja eiro samainām uz citu valūtu, piemēram, uz ASV dolāriem? Diemžēl, mūsdienu attīstītās ekonomikas nevar iztikt bez inflācijas. Kā redzams att.2, inflācijas līmenis citās attīstītajās ekonomikās tāpat svārstās ap 2% gadā.  

 

Ris 2 

Avots: EuroStat

Att. 2 Inflācijas līmenis dažās valstīs no 1997. gada līdz 2013. gadam, %

 

Kā tad lai pasargā savu kapitālu no inflācijas? Kā jau augstāk tika minēts, nepieciešams investēt. Pastāv milzīgs daudzums investīciju iespēju ar jebkādu risku un peļņas līmeni.

 

 

Visām idejām, kuras jūs iegūsiet ir tikai un vienīgi informatīvs un/vai izglītojošs raksturs un šī informācija nesatur un nevar tikt uztverta kā investīciju konsultācijas vai rekomendācijas pārdot vai pirkt kādu finanšu instrumentu. Ārpusbiržas maržinālai Forex un CFD instrumentu tirdzniecībai ir augsts riska līmenis un, iespējams, tā nebūs piemērota visiem investoriem. 

 

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ir licencēta Kipras Vērtspapīru un biržu komisijā (Cyprus Securities and Exchange Commission — CySEC), licences numurs 158/11.

Bookmark and Share
Top.LV