.

18. CIENI CITU CILVĒKU RELIĢISKO PĀRLIECĪBU!

IecietibaIecietība ir labs pamatprincips, uz kura var veidot savstarpējas attiecības.

Kad redzam slepkavošanu un ciešanas, ko izraisījusi reliģiskā neiecietība visas cilvēces vēsturē un mūsdienās, saprotam, ka neiecietība traucē izdzīvošanu.

Reliģiskā iecietība nenozīmē to, ka cilvēks nedrīkst izteikt savu reliģisko pārliecību. Tas nozīmē, ka mēģinājums iedragāt vai uzbrukt citu cilvēku reliģiskajai ticībai vai pārliecībai, ir ātrs ceļš uz nepatikšanām.

Jau kopš Senās Grieķijas laikiem filozofi ir strīdējušies par Dieva, Cilvēka un Visuma būtību. Autoritāšu viedokļi nāk un aiziet. Šobrīd aktuālās „mehānisma” un „materiālisma” filozofijas, kas ir tikpat senas, cik Ēģipte un Grieķija, ir tikai iedoma – tās apgalvo, ka viss ir matērija, un neievēro to, ka, lai arī cik veikli būtu evolūcijas skaidrojumi, tie joprojām neizslēdz papildus spēkus, kas varētu evolūciju izmantot savu mērķu sasniegšanai. Šodien tās ir „oficiālas” filozofijas un tiek mācītas pat skolās. Šīm filozofijām ir savi fanātiķi, kuri uzbrūk citu cilvēku pārliecībai un ticībai, kas noved pie neiecietības un strīdiem.

Ja visi gaišākie prāti kopš 5. g. p.m.ē. vai vēl agrāk nav varējuši atrast kopīgu valodu par reliģijas un antireliģijas tēmu, tad cilvēks darītu pareizi, ja neiejauktos šajā konfliktā.

Šajā strīdu juceklī ir radies viens prātīgs princips – tiesības izvēlēties, kam un cik ļoti ticēt.

„Ticībai” un „pārliecībai” nav jābūt loģiskām, bet nevar apgalvot, ka šie abi termini ir neloģiski. Šīs lietas var būt diezgan attālas no loģikas.

Vislabākais padoms, ko viens cilvēks var dot otram par šo tēmu, apstiprina cilvēka tiesības ticēt, kam un kā viņš vēlas. Cilvēks ir pilnīgi brīvs izvēlēties ticību, kuru pieņemt. Viņš riskē, uzbrūkot citu cilvēku pārliecībai un mēģinot nodarīt ļaunu viņu reliģiskās izvēles dēļ.

Cilvēki jau kopš cilšu pirmsākumiem ir guvuši lielu mierinājumu un prieku savā reliģijā. Pat „mehāniķis” un „materiālists” atgādina pagātnes priesterus, kad izplata savas dogmas.

Cilvēki bez ticības ir diezgan nožēlojami. Viņiem ir iespējams piedāvāt kaut ko, kam viņi varētu ticēt. Ja cilvēkiem ir reliģiska pārliecība, cieniet viņus!

 

Ceļā uz laimi var rasties strīdi, ja cilvēks nespēj cienīt citu reliģisko pārliecību.

Bookmark and Share

Veselā saprāta rokasgrāmata labākai dzīvei "Ceļš uz Laimi"

Top.LV